Intervalo das filmagens, a tocar guitarra (San Fernando Valley, Agosto-Outubro de 1956).
Movie break, playing guitar (San Fernando Valley, August-October 1956).